O funduszach w pigułce


Działania prowadzone w ramach Narodowej Strategii Spójności:


  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Innowacyjna Gospodarka
  • Program Kapitał Ludzki
  • 16 Programów Regionalnych (które zastąpiły Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
  • Program Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Pomoc Techniczna
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej


Łączna suma środków wykorzystanych do realizacji projektów Narodowej Strategii Spójności około 85,6 mld euro, 
a około 67,3 mld euro dofinansowane było z Unii Europejskiej.


Dofinansowanie ze środków unijnych, jakie można uzyskać na projekt, to około 85%, ze środków krajowych 15%.


Cel: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz